ACTUALITAT

 
Blog Summary Widget

Fes-te soci

si ets propietari forestal, et necessitem a l’Associació,

fes-te soci aquí.

BOSCAT

Formem part de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals

Diputació de Barcelona

Prevenció Municipal d’Incen-dis forestals.

10 anys del Programa de Desenvolupament Forestal

Centre de la Propietat Forestal

EL PLA TÈCNIC DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL CONJUNT


Com es poden beneficiar els propietaris que estan dins de l’àmbit territorial del PTGMFc?


A partir de l’aprovació per part de l’administració forestal del PTGMFc, els propietaris que estan dins d’aquest àmbit tenen la possibilitat de sol·licitar l’adhesió de les seves propietats, i passar a tenir la seva finca ordenada a partir del previst al PTGMFc. Aquesta planificació, que passa a ser la de la seva propietat, pot ser exactament la que ja esta definida en el PTGMFc o, si es considera adient, es poden afegir tots els aspectes descriptius i d’actuacions que, d’acord amb la planificació general, completin i millorin les actuacions a fer dins la propietat particular.

A nivell executiu, les actuacions planificades en el PTGMFc, una vegada ja s’ha produït l’adhesió dels propietaris, es poden desenvolupar fent les actuacions en conjunt o a nivell individual. Una vegada resolta la sol·licitud d’adhesió el propietari tindrà les seves propietats forestals ordenades, amb tots els deures i avantatges que suposa.


Àmbit Territorial del PTGMFc dins l’Associació de Propietaris Forestals Serres de Miralles-Orpinell.

L’àmbit escollit per a la redacció del PTGMFc abasta els termes municipals de Bellprat, Orpí, Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Carme, La Pobla de Claramunt i La Torre de Claramunt.


Quan a Objectius generals i concrets, el PTGMFc pretén millorar i compatibilitzar la multifuncionalitat de la superfície forestal preservant-ne els aspectes ambientals, socials i econòmics. Per a l’establiment dels objectius, tant generals com particulars, s’han valorat diversos aspectes:

Origen, antecedents de gestió i estat actual dels boscos

Aspectes culturals i socio-econòmics de la propietat i empreses locals

Potencial productiu (qualitat i/o quantitat)

Multifuncionalitat, persistència

Prevenció d’incendis forestals a nivell territorialEl Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal conjunt (PTGMFc) és una eina de planificació forestal territorial que cerca ordenar i donar resposta, des de la planificació, als objectius de gestió comuns que es poden plantejar en el marc d’una Associació de propietaris forestals i en un marc territorial coherent i continu. També és una eina que facilita l’entrada a la planificació forestal de les propietats privades que, per dimensió, possibilitats productives o tipologia de propietat, més difícilment s’animarien a fer una planificació individual i una gestió de les forests.


La finalitat dels Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal és facilitar i millorar la gestió de les finques forestals privades, maximitzant-ne la rendibilitat en béns i/o serveis en el marc de la gestió forestal sostenible d’acord amb els objectius d’integrar i compatibilitzar els elements de multifuncionalitat.


La redacció d’aquesta Pla ha estat promoguda per l’Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell, amb el suport del Centre de la Propietat Forestal (Generalitat de Catalunya) i els Ajuntaments dels municipis planificats.


Us podeu descarregar les presentacions de les passades jornades del 27 i 29 d’abril

Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal Conjunta

L’Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell ha promogut un Pla Conjunt de Gestió i Millora Forestal i per la prevenció d’incendis dels municipis de Bellprat, Orpí, Sant Martí de Tous, Santa Maria de Miralles, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Carme, La Pobla de Claramunt i La Torre de Claramunt, 

Tots els propietaris forestals d’aquests municipis que no disposin d’un Pla Tècnic de Gestió particular, ara tenen la possibilitat d’adherir-se al Pla Conjunt i obtenir un Pla particular de forma GRATUITA.

Els passos a seguir per l’adhesió i obtenció del Pla Tècnic particular són:


1) Sol.licitar al Centre de la Propietat Forestal (CPF) una còpia del Pla Conjunt corresponent a les parcel.les forestals del propietari. Per això cal:

       a) Descarregar i omplir amb les dades de la finca els impressos d’adhesió:


            Model de sol·licitud C. Sol·licitud d'adhesió a un PTGMF conjunt

            Annex a la sol·licitud


       b) Fer registre d’entrada dels impresos (sol·licitud i annexes) acompanyada de la documentació acreditativa de titularitat que posa en el mateix imprès (nota registral, DNI…) en qualsevol de les oficines de registre de la Generalitat (DARP Igualada, etc)


    c) Si pot ser, enviar per correu electrònic els mateixos PDF’s per facilitar la tasca d’extracció de la informació dels PTGMFc a cpf@gencat.cat assumpte “adhesió al PTGMFc   àrea planificació”.


  1. 2)Esperar rebre del CPF el document proposat del Pla Tècnic de la finca. Una vegada el propietari ha examinat el document proposat té dues possibilitats:


      a) Si està totalment conforme amb la planificació proposada, sols li cal comunicar al CPF la seva conformitat per obtenir el Pla Tècnic de manera gratuita.

        b) Si vol fer esmenes (nous camins, rompudes, altres modificacions…) pot acudir a un Enginyer Tècnic Forestal per tal de que li fagi les esmenes i presentar-les al CPF.

Impressos adhesió Pla Conjunt

CONTACTE i INFORMACIÓ


Si voleu saber més sobre els avantatges de disposar d’un document de Planificació Forestal (IOF) aprovat, ho podeu consultar a la pàgina del CPF Planificació forestal


Si us voleu posar en contacte amb l’Associació per més informació i/o aclariments, ho podeu fer al correu pla.conjunt@miralles-orpinell.org


Si desitjeu contactar amb l’equip Tècnic redactor del Pla:

Simó Serra, simo@socabosc.com

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

20 de maig de 2017


Hora: 10:00 hores (9:30 en 1a convocatòria)

Lloc: Local Social situat a l’ Ajuntament  de SANTA MARIA DE MIRALLES